Login


Stage Information
Match: Mini Rifle Match Level 1
Stage:
Division:
Pos. First Name Last Name Points Time Hit Factor Stage Points % Cat Div
1 Heikki Tikkanen 52 5.80 8.9655 80.0000 100.00 Mini Rifle Standard-
2 Antti Leppänen 58 6.97 8.3214 74.2523 92.82 Mini Rifle Open-
3 Kari Halmi 62 7.57 8.1902 73.0820 91.35 Mini Rifle Open-
4 Sami Nikki 72 9.46 7.6110 67.9135 84.89 Mini Rifle Open-
5 Lauri Lönnroth 72 9.66 7.4534 66.5074 83.13 Mini Rifle Open-
6 Mika Ruuskanen 72 10.33 6.9700 62.1938 77.74 Mini Rifle Open-
7 Jani Mäkijouppila 68 9.83 6.9176 61.7263 77.16 Senior Mini Rifle Open-
8 Saara Nyman 64 10.94 5.8501 52.2008 65.25 Lady Mini Rifle Open-
9 Ukko Nikki 70 12.32 5.6818 50.6993 63.37 SuperJunior Mini Rifle Open-
10 Olli Mikkonen 66 12.23 5.3966 48.1540 60.19 Mini Rifle Open-
11 Olli Salovaara 76 14.37 5.2888 47.1923 58.99 SuperSenior Mini Rifle Open-
12 Erkki Keränen 72 13.78 5.2250 46.6228 58.28 Mini Rifle Open-
13 Marko Silvennoinen 58 11.11 5.2205 46.5831 58.23 Mini Rifle Open-
14 Jari Silvennoinen 64 12.79 5.0039 44.6503 55.81 Senior Mini Rifle Open-
15 Teemu Lainiola 60 12.11 4.9546 44.2101 55.26 Mini Rifle Open-
16 Aleksi Lahdenmäki 68 14.00 4.8571 43.3407 54.18 Mini Rifle Standard-
17 Marko Tolvanen 66 18.61 3.5465 31.6455 39.56 Senior Mini Rifle Open-
18 Veijo Länsikunnas 31 13.77 2.2513 20.0883 25.11 Senior Mini Rifle Open-
19 Henry Lahti 40 19.82 2.0182 18.0082 22.51 Mini Rifle Open-